Qtravel.pl przyjazny niewidomym

Osoby niewidome lub niedowidzące nie muszą być pozbawione dobrodziejstw płynących z korzystania z zasobów nieskończonej skarbnicy informacji, jaką jest Internet. Światowa pajęczyna” leży również w zasięgu osób z dysfunkcjami wzroku, warunek jest jeden – witryny internetowe powinny uwzględniać specyficzne potrzeby niedowidzących i niewidomych. Twórcy Qtravel.pl – polskiej wyszukiwarki ofert turystycznych – uczynili swój serwis dostępnym właśnie dla tej grupy użytkowników,  uzyskując certyfikat „Strona Przyjazna Niewidomym”.

W Polsce żyje około 6 milionów niepełnosprawnych, z czego około 30 procent to osoby niepełnosprawne wzrokowo. Osób z różnymi dysfunkcjami czy wadami wzroku stale przybywa, stają się więc oni dość liczną grupą społeczną, której szczególne potrzeby powinny być uwzględniane przez twórców serwisów internetowych – i to zarówno witryn administracji publicznej jak i stron komercyjnych.

- Stworzenie witryny przyjaznej osobom niewidomym i niewidzącym to nie tylko przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, to z naszej strony również element praktyki biznesowej. Osoby z dysfunkcjami wzroku są bardzo liczną grupą naszych potencjalnych użytkowników i klientów, nie możemy więc ich potrzeb ignorować. Przekonstruowanie naszej wyszukiwarki tak, by spełniała normy dostępności dla osób niedowidzących traktujemy jako inwestycję – mówi Tomasz Kolaszyński, prezes zarządu Qtravel.pl – Wprowadzając szersze standardy dostępności zdecydowaliśmy poddać się weryfikacji przez niezależną instytucję zewnętrzną. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Widzialni, która po drobiazgowym audycie przyznała nam certyfikat „Strona Przyjazna Niewidomym” – dodaje Tomasz Kolaszyński.

 

„Strona Przyjazna Niewidomym” to znak jakości stron internetowych przyznawany przez Fundację Widzialni serwisom internetowym, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w

szczególności niewidomych.

- Strona dostępna to strona spełniająca kryteria określone w dokumencie WCAG, które stanowią międzynarodowe standardy dostępności. W dokumencie tym zawarte są wszystkie wymagania i wymogi, jakie spełniać musi serwis, by być dostępnym. Strona taka musi być właściwie opisana na poziomie kodu źródłowego – odpowiednio opisane linki, zdjęcia, nagłówki. Powinna posiadać odpowiedni kontrast, możliwość zmiany rozmiaru czcionki itp. Narzędziem weryfikującym jest lista kontrolna WCAG oraz badanie z użytkownikami niepełnosprawnymi – wyjaśnia Wojciech Kulesza, prezes Fundacji Widzialni.

Audyt dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzany przez Fundację Widzialni, składa się z dwóch etapów. W pierwszym witryna badana jest przez ekspertów Fundacji, którzy sprawdzają serwis uwzględniając różne poziomy dostępności określone w dokumencie WCAG. Efektem końcowym tych prac jest protokół niezgodności w którym są zawarte informacje na temat występujących błędów na stronie jak również wskazówki do ich usunięcia.

W kolejnym etapie serwis sprawdzany jest przez niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. Kontroli podlegają m.in. ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu, prawidłowe zagnieżdżenie nagłówków czy prawidłowość opisów w tekstach alternatywnych linków i grafik. Ten etap audytu również jest kończony protokołem niezgodności.

- Strona Qtravel.pl spełnia wszystkie podstawowe kryteria dostępności, posiada zgodny z zadeklarowanym kod semantyczny, jest wyposażona w odpowiednie narzędzia wspomagające dostępność, nie sprawia kłopotów przy nawigowaniu z użyciem programów czytających, ma czytelne i prawidłowo opisane formularze, pozwala na swobodna nawigacje przy użyciu skrótów klawiaturowych. Przede wszystkim spełnia podstawowe zalecenia WCAG – tłumaczy Wojciech Kulesza. – Dlatego spełnia warunki niezbędne do otrzymania certyfikatu „Strona Przyjazna Niewidomym” – podsumowuje prezes Kulesza.

O Fundacji Widzialni
Celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>