Ważne! Wpis dziecka w paszporcie traci ważność

26 czerwca 2012 tracą ważność wszystkie wpisy dzieci w paszporcie rodzica. Oznacza to, że każde dziecko będzie musiało posiadać własny dokument podróży. Co ważne utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu. Nie jest wymagana wymiana paszportu rodzica.

Dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, od 26 czerwca muszą mieć własny dokument. Może to być paszport, paszport tymczasowy, a także dowód osobisty jeśli udajemy się do krajów należących do Strefy Schengen.

Ponieważ tegoroczne wakacje za pasem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do wszystkich urzędów wojewódzkich, które są jednostkami odpowiedzialnymi z wydawanie paszportów, aby wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci ważność realizowane były priorytetowo. MSW zapowiada też, że dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla tych osób była jak najszybsza.

Możliwość wpisywania dziecka do paszportu rodzica istniała do sierpnia 2006 roku. Od niemal 6 lat stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Podobna zmiana dotyczy także Czechów, Słowaków, Niemców, Finów i Włochów.

Dokumenty podróży dla dziecka:

Paszport tymczasowy

Dzieciom do 5 roku życia wydawany jest paszport tymczasowy. Paszport tymczasowy nie zawiera cech biometrycznych i jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania.

Paszporty wojewoda właściwy miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą – konsul RP.

Aby otrzymać paszport tymczasowy dla dziecka należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek paszportowy,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dwie fotografie kolorowe do paszportu
 • nie jest wymagana obecność dziecka (jest ona jednak konieczna jeśli wnioskujemy o paszport biometryczny)
 • przy składaniu wniosku konieczna jest obecność  obydwojga rodziców.

Wyjątki:

 • Jedno z rodziców pozbawione jest władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona przez sąd.
 • Jeśli któreś z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku paszportu lub uzyskanie zgody nie jest możliwe, np. z powodu pobytu rodzica za granicą, zgodę na wydanie paszportu może zastąpić orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Jeżeli rodzic z jakichś powodów nie może osobiście przybyć, aby złożyć wniosek, można zgodę wyrazić pisemnie wyrazić zgodę, musi ona być potwierdzona przez przedstawiciela biura paszportowego lub notariusza.

Gotowy dokument odebrać może jeden z rodziców.

Paszport biometryczny dla dziecka do 5 roku życia

Dzieci do 5 roku życia mogą na prośbę rodziców otrzymać zamiast paszportu tymczasowego – paszport biometryczny. Taki dokument także jest ważny nie dłużej niż 12 miesięcy od daty wydania.

Paszporty biometryczne zawierają dwie cechy biometryczne:

 • zdjęcie biometryczne przygotowane wg specjalnych wytycznych
 • odciski dwóch palców.

Przy składaniu wniosku o paszport biometryczny konieczna jest obecność dziecka.

Paszport i paszport biometryczny

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 18 roku życia składają rodzice wspólnie (poza wymienionymi już wcześniej wyjątkami).

Nasza rada!
Jeśli planujesz wyjazd do krajów strefy Schengen z dzieckiem do 5 roku życia, zamiast paszportu wyrób mu dowód osobisty. Nie ponosisz żadnych opłat, a dokument ważny jest przez 5 lat, podczas gdy paszport tylko przez rok.

Co należy dostarczyć, aby otrzymać paszport?

 • wniosek o wydanie paszportu. Uwaga! Dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku,
 • jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica,
 • 2 fotografie do paszportu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni  z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Opłaty paszportowe – dzieci:

 • za wydanie paszportu tymczasowego osobom małoletnim do 5 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 30 zł,
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 5 roku życia pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł,
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 5 do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł (pełna opłata – 60 zł),
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł (pełna opłata – 140 zł).

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Dowód osobisty

Już od urodzenia dziecko może mieć swój własny dowód osobisty. Dowód osobisty wydaje odpowiedni do miejsca stałego pobytu Urząd Gminy.

Ważność: 5 lat

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek (należy pobrać w gminie)
 • dwa zdjęcia do dowodu osobistego (odkryte lewe ucho)
 • odpis skrócony aktu urodzenia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, która:

 • ukończyła 13 lat – osoba składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • nie ukończyła 13 lat – osoba składa wniosek w obecności obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat

Ustawowy czas na wydrukowanie dowodu osobistego: do 30 dni. Zwykle trwa to 2-3 tygodnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście za wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

Wydanie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

 1. Pingback: Paszporty dla najmłodszych ważne przez 5 lat | Qtravel.pl Blog

Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>