Dobry rok 2011. Czy 2012 będzie lepszy?

Liczba turystów sięgnęła w zeszłym roku 980 milionów, co oznacza 4,4 proc. wzrost w stosunku do roku 2010 – ogłosiła oenzetowska Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). Wygląda na to, że mimo kryzysu oraz zawirowań na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej turystyka ma się dobrze. Potwierdzają to także wyniki finansowe największych polskich organizatorów, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość.