Ważne! Wpis dziecka w paszporcie traci ważność

26 czerwca 2012 tracą ważność wszystkie wpisy dzieci w paszporcie rodzica. Oznacza to, że każde dziecko będzie musiało posiadać własny dokument podróży. Co ważne utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu. Nie jest wymagana wymiana paszportu rodzica.