Fundusz turystyczny ma załatać dziurę

Do szerokich konsultacji branżowych udostępniony został wstępny projekt nowej ustawy, która miałaby uzupełnić aktualny system obowiązkowych zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki. Projekt powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a dotyczy utworzenia turystycznego funduszu gwarancyjnego. Fundusz miałby dodatkowo zabezpieczać interesy klientów, w sytuacji bankructwa organizatora.