Jak sprawdzić gwarancję organizatora?

Podejmując decyzję o wyjeździe wakacyjnym, należy zawsze zwrócić uwagę na dwa ważne elementy dotyczące organizatora. Po pierwsze, sprawdzamy, czy organizator ma licencję na prowadzenie działalności turystycznej. Po drugie - jaką gwarancję ubezpieczeniową posiada. Klienci korzystający z wyszukiwarki ofert turystycznych Qtravel.pl, informację na temat wysokości ubezpieczenia znajdą przy każdej ofercie dostępnej na naszej stronie internetowej.

Gdzie szukać informacji o gwarancji ubezpieczeniowej?

Przy każdej ofercie dostępnej w serwisie Qtravel.pl opublikowana jest informacja o tym, kto jest organizatorem wyjazdu turystycznego. Obok podstawowych danych dotyczących touroperatora i jego największych atutów, klient znajdzie także informacje o aktualnej gwarancji ubezpieczeniowej organizatora: jej wysokości, okresie zawarcia ubezpieczenia, oraz podmiocie ubezpieczającym. Dostęp do tych danych, pozwala klientom podjąć właściwą i w pełni świadomą decyzję o wyborze wyjazdu wakacyjnego.

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa organizatora?

Każde biuro turystyczne zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych musi posiadać gwarancję ubezpieczeniową. Gwarancja taka, to nic innego jak finansowe zabezpieczenie działalności, którego wymaga Ustawa o usługach turystycznych. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty kwoty określonej w umowie gwarancyjnej na wypadek konieczności pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju bądź zwrotu wpłat zaliczek, jeśli organizator nie wywiąże się z realizacji usługi turystycznej.

Suma gwarancji określona jest na podstawie zysków z prowadzenia działalności turystycznej. Minimalną wysokość sumy gwarancji ubezpieczeniowej określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Jest ona uzależniona od kilku czynników: terytorium świadczenia usług, rodzaju wykorzystywanego transportu, a także terminu i wysokości pobieranych zaliczek.

Gwarancje ubezpieczeniowe są niezwykle istotne ze względu na zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa. To dzięki nim w razie bankructwa organizatora klienci wrócą bezpiecznie do kraju, a także odzyskają pieniądze za wyjazd, który się nie odbył. Dlatego też im wyższa suma gwarancji, tym lepiej. Wśród organizatorów posiadających najwyższe ubezpieczenie prym wiedzie Itaka, TUI oraz Rainbow Tours.