Projekty unijne realizowane przez Q&Q

Spółka Q&Q jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych z programu pomocowego:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Informacje o Projekcie

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-079/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych turystycznych w spółce Q&Q między spółką a jej partnerami.

Wartość dofinansowania z umowy: 1 575 281,20 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 1 338 989,02 PLN

Okres kwalifikalności wydatków: 01.07.2014 - 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Opis Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesów wymiany danych turystycznych miedzy Wnioskodawcą a partnerami oraz wprowadzenie systemu automatycznej rezerwacji oferty turystycznej przez klienta serwisu internetowego Wnioskodawcy. Wdrożenie systemu B2B umożliwi znaczące przyspieszenie procesów wymiany danych, aktualizacje danych w procesie ciągłym oraz dostarczy odpowiednia infrastrukturę sprzętowa do realizacji powyższych procesów. Projekt przyczyni sie także do zdywersyfikowania ofert turystycznych dostępnych w systemie wnioskodawcy.

Etapy Projektu:

Etap I: 01.07.2014 - 31.12.2014

Etap II: 01.01.2015 - 30.06.2015

Etap III: 01.07.2015 - 31.12.2015

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe związane z realizacją projektu:

 1. Zapytanie ofertowe nr 01/2014/POIG
 2. Zapytanie ofertowe nr 02/2014/POIG
 3. Zapytanie ofertowe nr 03/2014/POIG
 4. Zapytanie ofertowe nr 04/2014/POIG
 5. Zapytanie ofertowe nr 05/2014/POIG
 6. Zapytanie ofertowe nr 01/2015/POIG
 7. Zapytanie ofertowe nr 02/2015/POIG
 8. Zapytanie ofertowe nr 03/2015/POIG
 9. Zapytanie ofertowe nr 04/2015/POIG
 10. Zapytanie ofertowe nr 05/2015/POIG
 11. Zapytanie ofertowe nr 06/2015/POIG
 12. Zapytanie ofertowe nr 07/2015/POIG
 13. Zapytanie ofertowe nr 08/2015/POIG

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w przyszłość