Projekty unijne realizowane przez Q&Q

Spółka Q&Q realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

Celem realizacji projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID19 oraz pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich znalazł się przedsiębiorca na skutek pandemii.

Umowa o dofinansowanie: UDG-SPE.01.2020/056

Całkowity koszt dofinansowania: 40 774,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 31 492,50 PLN