Promocja "Promocja POWER BANK"

Jeśli zarezerwujesz wycieczkę o wartości do 10 000 zł – otrzymasz Power Bank o pojemności 5600 mAh. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę o wartości powyżej 10 000 zł – otrzymasz Power Bank o pojemności 10400 mAh.

Czas trwania:
08.07.2015 – 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów

Regulamin promocji "Power Bank"

 1. Organizatorem promocji jest spółka Q&Q sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/1203 zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od 8 lipca 2015 do 30 września 2015 roku lub do wyczerpania zapasów.
 3. Uczestnikiem promocji może być osoba pełnoletnia, która dokona rezerwacji wycieczki , korzystając z rezerwacji telefonicznej pod numerem 801 590 059 lub +48 58 326 20 00 lub bezpośrednio przez stronę www.qtravel.pl
 4. Rezerwacja wycieczki dokonana w okresie promocji musi zostać opłacona w całości.
 5. Realizacja wycieczki do 31 marca 2016.
 6. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i jego partnerów oraz członkowie ich rodzin.
 7. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
 8. Liczba ofert wycieczek objętych promocją może zostać ograniczona.
 9. Uczestnicy, poprzez udział w promocji, wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 10. Uczestnik promocji, który dokona rezerwacji na kwotę niższą niż 10 000 zł, otrzyma Power Bank o pojemności 5600 mAH.
 11. Uczestnik promocji, który dokona rezerwacji na kwotę wyższą niż 10 000 zł, otrzyma Power Bank o pojemności 10400 mAH.
 12. Na jedną dokonaną i opłaconą rezerwację na stronie www.qtravel.pl spełniającą warunek promocji, przysługuje jeden Power Bank.
 13. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza wartości 760,00 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000 r. tekst jedn. z późn. zm.) nagroda ta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 14. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.qtravel.pl przez cały czas trwania promocji.
 15. Promocja nie łączy się z innymi aktualnymi promocjami dostępnymi na stronie www.qtravel.pl.