Dokumentacja Qtravel Search API

Qtravel API korzysta z protokołu HTTP GET. Przykładowe żądanie ma postać:

//api.qtravel.pl/apis?qapikey=125371768e33eb299b923ed3ca28e71c&query=egipt

Lista wszystkich dostępnych i obsługiwanych parametrów Qtravel Search API znajduje się w tabeli poniżej:

Parametry

Nazwa Symbol Wartość Opis Wartość domyślna Przykład
Klucz API qapikey Klucz identyfikujący aplikację webową Parametr wymagany qapikey=12341kasu2n8821jmnssed9123mmdqlwl123
Fraza query Fraza dla której będą wyszukiwane oferty Parametr wymagany query=windsurfing
query=Tunezja
Państwo f_country Filtr państwo. Podanie filtru powoduje ograniczenie wyników do ofert tylko dla zadanego państwa Parametr opcjonalny f_country=Egipt
Region f_region Filtr region. Parametr opcjonalny f_region=Pomorze
Miejscowość f_city Filtr miejscowość. Parametr opcjonalny f_city=Antalya
Touroperator f_tourop Filtr organizator wycieczki. Parametr opcjonalny f_tourop=Itaka
Miesiąc wyjazdu f_month YYYY-MM Filtr miesiąc wyjazdu. Podanie filtru w ogranicza wyniki do danego miesiąca Parametr opcjonalny f_month=2013-07
Długość wyjazdu f_period Stałe wartości:
do 7 dni - długość wyjazdu do 7 dni
7 dni - długość wyjazdu dokładnie 7 dni
od 7 do 14 dni - długość wyjazdu od 7 do 14 dni
14 dni - długość wyjazdu dokładnie 14 dni
od 15 do 20 dni - długość wyjazdu od 15 do 20 dni
powyżej 21 dni - długość wyjazdu od 21 dni
Filtr Długości wyjazdu. Podanie filtru ogranicza wyniki wyszukiwania do zakresu długości pobytu dla oferty podanego w filtrze. Parametr opcjonalny f_period=do 7 dni
Miejsce wyjazdu f_depart Filtr miejsca wyjazdu. Nie występuje w przypadku ofert z dojazdem własnym. Parametr opcjonalny f_depart=Warszawa
Transport f_trans Filtry typu transportu. Podstawowe typy transportu to: samolot, autokar, pociąg, dojazd własny Parametr opcjonalny f_trans=samolot
Cena f_price stałe wartości:
do 1000 zł - cena do 1000 zł
od 1000 do 2000 zł - cena od 1000 do 2000 zł
od 2000 do 3000 zł - cena od 2000 do 3000 zł
od 3000 do 4000 zł - cena od 3000 do 4000 zł
od 4000 do 5000 zł - cena od 4000 do 5000 zł
powyżej 5000 zł - cena od 5000 zł
Filtry ceny. Podanie filtru ogranicza wyniki wyszukiwania tylko do ofert w żądanej cenie. Cena jest podawana w wielkościach „złoty za osobę”. Parametr opcjonalny f_price=do 1000 zł
Wyżywienie f_mainte Filtr wyżywienia. Ogranicza wyniki do żądanego typu wyżywienia. Parametr opcjonalny f_mainte=All Inclusive
Liczba osób f_person 1,2,3,4 .. Filtr liczby osób. Parametr opcjonalny f_person=2
Kategoria hotelu Stałe wartości:
0 – brak kategorii
10 – hotel 1-gwiazdkowy
15 - hotel 1,5 gwiazdkowy
20 – hotel 2-gwiazdkowy
25 – hotel 2,5 gwiazdkowy
30 – hotel 3-gwiazdkowy
35 – hotel 3,5 gwiazdkowy
40 – hotel 4-gwiazdkowy
45 – hotel 4,5-gwiazdkowy
50 – hotel 5-gwiazdkowy
55 – hotel 5,5-gwiazdkowy
60 – hotel 6-gwiazdkowy
Filtr kategorii hotelu. Ograniczenie do ofert o żądanej kategorii obiektu. Parametr opcjonalny f_categ=20
Promocja f_promo Filtr promocji. Ogranicza oferty do żadanej promocji. Przykładowe promocje to „last minute” i „first minute” Parametr opcjonalny f_promo=last minute
Sortowanie sort
ct – sortowanie wg ceny i trafności (domyślne)
a -sortowanie wg alfabetu
t – sortowanie wg trafności
d - sortowanie wg daty wyjazdu
c – sortowanie wg ceny
td – sortowanie wg trafności i ceny
Sortowanie wyników wyszukiwania. Domyślnie wyniki wyszukiwania sortowane są według ceny i trafności Parametr opcjonalny sort=t
Stronicowanie page 1,2,3,4 … Stronicowanie wyników. Na jednej stronie prezentowanych jest 10 wyników Parametr opcjonalny page=2
Należy pamiętać aby przed wysłaniem zapytania dokonać zakodowania wartości query i filtrów zgodnie z RFC1738 i RFC2396 . Np. w przypadku języka PHP należy użyć funkcji //pl.php.net/manual/pl/function.urlencode.php